Info Comments Expand
Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 56 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 55 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 54 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 53 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 52 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 51 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 50 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 49 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 48 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 47 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 46 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 45 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 44 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 43 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 42 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 41 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 40 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 39 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 38 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 37 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 36 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 35 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 34 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 33 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 32 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 31 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 30 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 29 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 28 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 27 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 26 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 25 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 24 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 23 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 22 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 21 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 20 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 19 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 18 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 17 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 16 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 15 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 14 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 13 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 12 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 11 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 10 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 9 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 8 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 7 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 6 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 5 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 4 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 3 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 2 Watch now Ruyi's Royal Love in the Palace Episode 1 Watch now
Ruyi's Royal Love in the Palace

Ruyi's Royal Love in the Palace

如懿传 (2018)

Genres: Historical, Romance
Actors: Zhou Xun, Huo Wallace, Chang Janine, Dong Jie, Li Frida, Tong Yao, Wu Vivian, Li Qin, Hu Ke, Huang You Ming, Cao Xi Wen, He Hong Shan, Han Dan Tong, Yuan Mickey, Chen Joan, Wu Janice, Jing Chao, Zhang Karlina, Li Jie, Wang Liang Ya, Zhao Karina, Zhang Feng Yi, Xia Nan, Qu Chu Xiao, Xin Zhi Lei, Rong Dollar, Zhang Yan Yan, Hu Xian Xu, Huang Yang Dian Tian, Jiang Rui Jia, Jiang Zi Xin
Directors: Unknown
Networks: Dragon TV
Also Known As: Inner Palace: Legend of Ruyi
Duration: 45 min. per ep
Types: Drama
Countries: Chinese
Released: 2018
Episode: Ep 56 / 88
This drama depicts the life and later tragic end of Qingying, later known as Ruyi, whose story is based on that of Lady Ulanara, wife to Emperor Qianlong of the Qing Dynasty.
Rating ( - votes)
Comments